Veranderingen

In 2013 is er het een en ander veranderd voor de zorgtoeslag. Omdat de overheid minder bijdraagt aan de kosten voor de zorgverzekering is de zorgtoeslag daardoor lager. Hoe hoger het eigen inkomen is, hoe meer men zelf moet gaan betalen. Wie een laag inkomen heeft kan meer zorgtoeslag verwachten. Per jaar krijgt men €115 erbij ter compensatie voor de verhoging voor het eigen risico. Ook is de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag verlaagd.

Wie alleen is ontvangt geen zorgtoeslag meer wanneer het inkomen hoger is dan €30.939. Met een partner mag het gezamenlijk inkomen maximaal €42.438 zijn wil men zorgtoeslag ontvangen. Wanneer men beschikt over vermogen zoals beleggingen en spaargeld, dan heeft men geen recht op zorgtoeslag voor 2013 indien het vermogen op 1 januari groter was dan:
• € 101.139 voor een alleenstaande
• € 122.278 (gezamenlijk) voor partners